Oljeskift

Peiler du olje ofte? Det er noe av det viktigste du kan gjøre for å bevare bilmotoren. Alle motorer forbruker olje noe som er et tegn på at alle vitale deler får nødvendig smøring og kjøling. Er oljenivået for lavt, må du etterfylle. Samtidig er det viktig at du bruker riktig olje på riktig motor se instruksjonsbok eller servicehåndbok. Det er viktig å skifte olje én gang i året, uansett hvor lite eller mye du kjører.