Skifte av registerreim

Styringen av ventilene på mange biler skjer ved hjelp av en registerreim. Dersom denne ryker under kjøring kan resultatet bli at stempel og ventiler kolliderer. Reparasjonene av en slik smell er svært kostbar. I bilens instruksjonsbok eller servicehåndbok står det når registerreimen må skiftes. Er du i tvil? Ta kontakt med oss.